° Stensorter °

Bjärlöv

 

Bohus grå

 

Bohus röd-grå

 

Portugisisk dark-grey

(storgatsten) 

Portugisisk guld-antik

Portugisisk light-grey

(storgatsten) 

 

kinesisk grå

Portugisisk Alpendorada

 

Kinesisk ljus-grå

 

kinesisk röd, nya kinesisk

Kinesisk grå

Gnejs

 

Vånga

 

Diabas

 

GS

 

Sjenit